Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for daghøjskoler

Ændringer for daghøjskoler i forbindelse med budget- og konteringsvejledningen

Pr. 10. januar 2012

Ad 20 Øvrige ændringer

Øvrige ændringer har alle virkning for regnskab 2012.

g) I kapitel 3 på funktion 3.38.77 tilføjes gruppering 001, som fremgår af kapitel 4. Der er ingen ændringer af konteringsreglerne.

Pr. 8. november 2005

På de øvrige områder på hovedkonto 3 (03.32.50 - 03.38.78) er der primært ændringer i hjemmelhenvisningerne. Dog udgår gruppering 01 Grundtilskud til daghøjskoler m.v. på funktion 03.77 daghøjskoler som følge af daghøjskolernes tidligere gennemførte overførsel til kommunerne, ligesom grupperingsstrukturen er tilpasset hensynet til at kunne trække oplysninger på tværs af kontoplanen.

Sidst opdateret: 22-05-2023