Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Her registreres blandt andet udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.

På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes, hvis udlændinge, der tilbydes et selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

Ved kommunal produktion eller produktion i private/selvejende institutioner med
driftsoverenskomst benyttes de respektive arter efter udgifternes beskaffenhed. Ved betalinger til private/selvejende institutioner uden momsregistrering benyttes art 4.0. Ved betalinger til private/selvejende institutioner med momsregistrering benyttes art 4.9.

Det bemærkes, at der under dranst 2 er autoriseret tre grupperinger til kontering af
statsrefusion vedrørende udgifter til integrationsloven samt udgifter i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Grupperingerne under dranst 2 følger inddelingen under dranst 1.

Integrationsprogram erstattes pr. 1. juli 2019 af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, jf. lov nr. 174 af 27. februar 2019..

Konteringsregler pr. november 2022

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 04-07-2023