Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse mv.

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedr. hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven og afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

På funktionen registreres desuden udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse både til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet samt løntilskud til personer, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet. Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at  refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Integrationsydelse erstattes pr. 1. januar 2020 af selvforsørgelses- og
hjemrejseprogram eller overgangsydelse, jf. lov nr. 174 af 27. februar 2019.

Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbetalingsgruppering.

Konteringsregler pr. november 2022

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 04-07-2023