Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

5.46.61 Konteringsregler pr. november 2022 for kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse mv.

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedr. hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge.

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016

Her registreres afløb af udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.

Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a til ovennævnte persongruppe, der udbetales indtil en person får udbetalt kontanthjælp.

Ordningen er ophørt pr. 1. juli 2016 som følge af udvidelsen af ​​målgruppen for integrationsydelse, jf. lov nr. 300 af 22. marts 2016.

Det bemærkes, at kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgruppering 004.

002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet 

Her registreres udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationslovens kapitel 4, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registrerer hendes engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik, der udbetales indtil en person, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven, får udbetalt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Her registreres desuden udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til ovennævnte persongruppe efter LAS § 12. stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en person, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Statens uddannelsesstøtte, og til en enlig person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hovedforløb.

Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse registreres på gruppering 009 Særlig støtte under funktion 5.57.73.

Det bemærkes, at integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under denne funktion.

003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre

Her registreres udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til personer, som ikke er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationslovens kapitel 4, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik. 

Udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til førtidspensionister uden ret til fuld social pension, jf. §§ 22 og 27 a, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til revalidender og forrevalidender, jf. §§ 22 og 47, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik registreres ligeledes her.

Endvidere registrerer hendes engangshjælp efter § 25 ai lov om aktiv socialpolitik, der udbetales indtil en person, der ikke er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven, får udbetalt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Her registreres desuden udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til ovennævnte persongruppe efter LAS § 12. stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en person, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelses-pålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Statens uddannelsesstøtte, og til en enlig person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mellem til uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hovedforløb.

Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse registreres på gruppering 009 Særlig støtte under funktion 5.57.73.

Det bemærkes, at integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under denne funktion.

005 Hjælp i særlige tilfælde mv. for udlændinge

Her registreres udgifter til hjælp til i særlige tilfælde efter integrationslovens kapitel 6.

011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c.

Her registreres udgifter til løntilskud efter integrationslovens § 23 c vedrørende perioden efter 1. januar 2016.

Det bemærkes, at afløb vedrørende perioden fra før 1. januar 2016 registreres på funktion 5.46.60 gruppering 003, 007. og 018.

Det bemærkes, at lønudgifter til kommunale løntilskud ifølge integrationslovens § 23c skal konteres på funktion 5.68.95 gruppering 004.

090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 med 75 pct. afslag

Det bemærkes, at introduktionsydelse blev afskaffet ved lov nr. 1364 af 28. december 2011.

091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion

Det bemærkes, at introduktionsydelse blev afskaffet ved lov nr. 1364 af 28. december 2011.

093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde mv med 50 pct. afslag

094 Tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct. afslag før 1. januar 2016

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger

003 Berigtigelser

004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion

For regnskab 2015 anvendes grupperingen til statsrefusion af udgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion, mens den fra budget 2016 skal anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 50 pct. refusion.

006 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 80 pct. refusion

Her registrerer refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion i de
 første 4 uger med ydelser.

007 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 40 pct. refusion

Her registrerer refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 30 pct. refusion

Her registrerer refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 20 pct. refusion

Her registrerer refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 50 pct. refusion

For regnskab 2015 anvendes grupperingen til registrering af statsrefusion af udgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion, men den fra budget 2016 anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion.

011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 30 pct. refusion

For regnskab 2015 anvendes grupperingen til registrering af statsrefusion af udgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion, men den fra budget 2016 anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion.

012 Refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet
af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse mv integrationsloven med 80 pct. refusion

Her registrerer refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse mv til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser (grp.002).

013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion

Her registrerer afvisning af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og  hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser (grp.002).

014 Refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet
af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse mv efter integrationsloven med 30 pct. refusion

Her registrerer refusion selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser (grp.002).

015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller
overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter
integrationsloven med 20 pct. refusion

Her registreres afvisning af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser (grp.002).

016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion

Her registrerer refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser (grp. 003).

017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion

Her registrerer afvisning af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser (grp. 003).

018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion

Her registrerer afvisning af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser (grp. 003).

019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion

Her registrerer afvisning af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser (grp. 003).

020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion (grp. 011).

021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion (grp. 011).

022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 30 pct. refusion

Her registrerer refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion (grp. 011).

023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion

Her registrerer refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion (grp. 011).

024 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 med 75 pct. refusion (grp. 090)

025 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 091)

027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde mv med 50 pct. refusion (grp. 093)

028 Refusion af tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct., refusion før 1. januar 2016 (grp. 094)

Sidst opdateret: 04-07-2023