Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for seniorpension

Her kan man læse om registrering af udgifterne til seniorpension.

Pr. 20. december 2019

Der oprettes en ny funktion 5.48.65 til registrering af udgifterne til seniorpension.

Ændringerne følger af lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre
love (Indførelse af seniorpension), der udmønter Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ret til seniorpension for nedslidte
mv. af maj 2019.

Med loven indføres seniorpension til personer, der har højst seks år til folkepensionsalderen og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt
mindst 20-25 års beskæftigelse samt varigt nedsat arbejdsevne til højest 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Ændringerne har virkning fra regnskab 2020.

 

Sidst opdateret: 22-05-2023