Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.48.67 Personlige tillæg mv.

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg. Som følge af førtidspensionsreformen, hvorefter personer tilkendt pension efter de nye regler ikke kan modtage personlige tillæg, tildeles de personlige tillæg til hhv. folke- og førtidspensionister efter to parallelle regelsæt. Der er derfor henvisninger til §§ 14 og 14 a gældende for folkepensionister samt §§ 17 og 17 a gældende for førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003.

Udgifter efter overgangsordningen, jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 1087 af 13. december 2000, registreres på de relevante grupperinger vedrørende helbredstillæg.

Konteringsregler pr. november 2022

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 05-07-2023