Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

5.48.67 Konteringsregler pr. november 2022 for personlige tillæg mv.

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og heldbredstillæg.

På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger

001 Briller, personlige tillæg, § 14, stk. 1, (§ 17, stk. 2)

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende briller til pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2, (førtidspensionsreformen 2003).

002 Medicin, personlige tillæg, § 14, stk. 1, (§ 17, stk. 2)

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende medicin til pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2, (førtidspensionsreformen 2003).

003 Tandlægebehandling, personlige tillæg, § 14, stk. 1, (§ 17, stk. 2)

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende tandlægebehandling til pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003).

004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg, § 14, stk. 1, (§ 17, stk. 2)

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende fysioterapi, fod-terapi, kiropraktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2, (førtidspensionsreformen 2003).

005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg, § 14, stk. 1, (§ 17, stk. 2)

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) efter § 14 stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2, (førtidspensionsreformen 2003).

006 Andre personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)

Her registreres udgifter til personlige tillæg til pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003), der ikke er omfattet af grupperingerne 001-005.

007 Briller, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende briller til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).

008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende medicin til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).

009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18, stk. 1)

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandlægebehandling til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18, stk. 1, (førtidspensionsreformen 2003).

010 Tandproteser, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4, (§ 18, stk. 4)

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandproteser til pensionister efter § 14 a, stk. 4 i lov om social pension og § 18, stk. 4 (førtidspensionsreformen 2003).

011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).

012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fodbehandling ydet til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).

013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3, (§ 17, stk. 1 og 3)

Her registreres kommunens medfinansiering på 25 pct. af udgifterne til personlige tillæg til varmeudgifter til pensionister efter § 14, stk. 2, i lov om social pension og § 17, stk. 1 (førtidspensionsreformen), samt udgifter til tillæg til petroleumsudgifter efter § 14, stk. 3, i lov om social pension og § 17, stk. 3, (førtidspensionsreformen 2003).

014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende høreapparater til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).

093 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 1.1.1998

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintilskud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3, i lov om social pension med 75 pct. refusion før 1. januar 1998, og hvor tilbagebetalingen sker efter 1. januar 1998.

Tilbagebetalinger af varmetillæg ydet med 75 pct. refusion registreres ikke her, men på gruppering 013.

094 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden 1.1. 1998 – 1.3 2001

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintilskud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3, i lov om social pension med 50 pct. refusion i perioden fra 1. januar 1998 til 1. marts 2001, og hvor tilbagebetalingen sker efter 1. marts 2001.

Tilbagebetaling af helbredstillæg efter § 17 a og af personlige tillæg efter § 17, stk. 2, ydet med 50 pct. refusion registreres ikke her, men på de relevante grupperinger 001-002, 004-012.

Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2:

003 Berigtigelser

004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg

 

Sidst opdateret: 05-07-2023