Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.57.71 Sygedagpenge

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge

På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge. 

Det bemærkes, at kommunens indtægter som arbejdsgiver i form af refusion af sygedagpenge fra dagpengemyndighedskommunen, i regnskabet skal registreres på de relevante funktioner, hvor udgiften til løn (herunder løn under sygdom) til de pågældende registreres.

Driftsudgifter og indtægter ved aktivering efter kapitel 14 og mentorstøtte efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på funktion 5.68.90. Fra budget 2020 registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.68.98.

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for sygedagpenge og løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse.  Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Det bemærkes, at afløbsudgifter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015, hvortil staten yder 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.51.52.

Fra budget 2020 registreres løntilskud efter 1. januar 2016 på funktion 5.68.94. Løn til sygedagpengemodtagere ansat med løntilskud under kommunale virksomheder, institutioner og forvaltning m.v.  registreres fra budget 2020 på funktion 5.68.95, hvor også løntilskuddet indtægtsføres.

Konteringsregler pr. november 2022

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 05-07-2023