Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.57.72 Sociale formål

Her kan man læse om de gældende konteringsregler for sociale formål

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter lov om social service (serviceloven) bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik.

Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter serviceloven. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres under hovedart 1.

Her registreres desuden opkrævninger fra Udbetaling Danmark for tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter lov om Udbetaling Danmark § 26, stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt. Det gælder tab for alle ydelser og tilskud, som administreres af Udbetaling Danmark, og hvor kommunerne dækker tab efter § 26, stk. 4. eller stk. 5, 1. og 2. pkt. uanset om kommunerne i øvrigt medfinansierer ydelsen eller tilskuddet. Alle udgifter til tab som dækkes af kommunerne efter Lov om Udbetaling Danmark § 26, stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt. registreres på denne funktion uanset hvilken ydelse eller hvilket tilskud tabet vedrører.

Fra budget 2020 registreres på funktionen ligeledes en række særlige udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for henholdsvis ledige og beskæftigede personer (voksenlærlinge).

Godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik, registreres under art 5.2.

Konteringsregler pr. november 2022

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 05-07-2023