Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

Denne funktion beskriver udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse.

På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor samlet på denne funktion.

Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbetalingsgruppering.

Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, jf. kapitel 10, 11, 12, 14, 15 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.68.90 eller på funktion 5.68.98. Afløbsudgifter til løntilskud samt efterbetalinger og tilbagebetalinger vedr. forsørgelse under aktivering, som vedrører perioden før 1. januar 2016, registreres på funktion 5.57.75.

Det bemærkes, at udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter aktivlovens § 29 er samlet på gruppering 017.

Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74, og at udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt udgifter til integrationsydelse registreres på funktion 5.46.61.

Gældende konteringsregler

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 19-12-2019