Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

5.57.74 Konteringsregler pr. november 2022

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp og aktiverede modtagere for visse grupper af flygtninge.

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Her registreres følgende udgifter med 100 pct. refusion efter lov om aktiv socialpolitik til uledsagede flygtningebørn, jf. § 107, stk. 3 nr. 2. Det drejer sig om udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontant- og uddannelseshjælp samt revalidering efter kapitel 4 og 6 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres eventuelle udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 og og 26 samt §§ 15, 162, 172 og 178, jf. § 202, stk. 1, nr. 2. Udgifterne registreres her, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn et introduktionsprogram, jf. § 16 i integrationsloven.

008 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 107, stk. 3, nr. 2.
Udgifter efter lov om aktiv socialpolitik registreres her, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn et introduktionsprogram, jf. § 16 i integrationsloven.

009 Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion efter lov om aktiv socialpolitik til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. § 107, stk. 3, nr. 1. Det drejer sig om udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontant- og uddannelseshjælp samt revalidering efter kapitel 4 og 6 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres eventuelle udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 og 26 samt §§ 15, 162, 172 og 178, jf. § 202, stk. 1 nr. 1.

010 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. § 107, stk. 3, nr. 1.

011 Hjælp til nødvendige merudgifter efter serviceloven § 100 med 100 pct. refusion til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp efter servicelovens § 100 til dækning af nødvendige merudgifter til flygtninge med handicap anbragt i døgnophold, jf. § 181, stk. 3, nr. 1.

016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)

Her registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til flygtninge efter §§ 41 og 42 i lov om social service og merudgifter mv. for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter § 100 i lov om social service i de første 3 år med 100 pct. refusion, jf. § 181, stk. 2 (jf. funktion 5.57.72 gruppering 009, 010, 015).

091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion

Endelig er der autoriseret en gruppering til registrering af tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service.

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger

005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf. udgifter på grupperingerne 007 og 008)

006 100 pct. refusion vedrørende hjælp til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. udgifter på grupperingerne 009, 010 og 011)

007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 016)

Der er endvidere autoriseret gruppering 020 - tilskud fra EU.

020 Tilskud fra EU

Sidst opdateret: 05-07-2023