Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedrørende aktiverede kontant- og udannelseshjælpsmodtagere

Denne funktion beskriver afløbsudgifter til løntilskud vedrørende aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

På denne funktion registreres afløbsudgifter til løntilskud vedrørende perioden før 1. januar 2016 i form af kontant- og uddannelseshjælp, engangshjælp, løntilskud og beskæftigelsestillæg til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På funktion 5.57.75 anvendes art 5.2.

Forsørgelsesydelser vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 5.57.73. Dette skyldes, at en refusionsomlægning betyder, at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fra 2016 fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Det har ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesydelsen registreres derfor samlet på funktion 5.57.73.

På tilbagebetalingsgrupperingerne under denne funktion registreres tilbagebetalinger af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016, mens tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på funktion 5.57.73.

Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de aktiveringsforanstaltninger, der iværksættes for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.68.90.

Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74, og at udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt udgifter til integrationsydelse registreres på funktion 5.46.61.

Gældende konteringsregler

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 19-12-2019