Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedrørende aktiverede kontant- og udannelseshjælpsmodtagere

Denne funktion beskriver afløbsudgifter til løntilskud vedrørende aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Fra budget 2020 registreres løntilskud efter 1. januar 2016 på funktion 5.68.94. Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet og selvforsørgende ansat med løntilskud under kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger m.v. registreres fra budget 2020 på funktion 5.68.95, hvor også løntilskuddet indtægtsføres.

Forsørgelsesydelser vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 5.57.73. Dette skyldes, at en refusionsomlægning betyder, at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fra 2016 fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Det har ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesydelsen registreres derfor samlet på funktion 5.57.73.

På tilbagebetalingsgrupperingerne under denne funktion registreres tilbagebetalinger af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016, mens tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på funktion 5.57.73.

Driftsudgifter og indtægter ved aktivering efter kapitel 14 og mentorstøtte efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på funktion 5.68.90. Fra budget 2020 registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.68.98.

Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74, og at udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (tidligere integrationsydelse) registreres på funktion 5.46.61.

Konteringsregler pr. november 2022

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 05-07-2023