Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

5.57.75 Konteringsregler pr. november 2022

Denne funktion beskriver afløbsudgifter til løntilskud vedrørende aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

093 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion

Her registreres tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om aktiv socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin forsørgelsespligt) registreres ligeledes her. Endvidere registreres her tilbagebetaling af kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne ydet frem til 31.12.2003, jf. §§ 91-94 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 12 til modtagere af kontanthjælp og overgangsydelse samt stat hjælpsmodtagere jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endelig registreres tilbagebetalinger af hjælp udbetalt i henhold til lov om kommunal aktivering. Tilbagebetaling af godtgørelse efter § 83 i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres fra 2014 dog på 5.68.90 gruppering 015 (vedrørende tilbagebetaling af godtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra 1. januar 2019 er det gruppering 103).

Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på funktion 5.57.73, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

094 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion

Her registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetaling af godtgørelse efter § 83 i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres fra 2014 dog på 5.68.90 gruppering vedrørende tilbagebetaling af godtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra 1. januar 2019 er det gruppering 103.

097 Tilbagebetaling af hjælp vedrørende perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion

Her registreres tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om aktiv socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin forsørgelsespligt) registreres ligeledes her. Desuden registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud vedrørende perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på funktion 5.57.73, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

Dranst 2: Autoriserede grupperinger

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094

Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil dermed fremstå som en negativ indtægt.

002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på gruppering 093

003 Berigtigelser 

004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 097

020 Tilskud fra EU

Sidst opdateret: 05-07-2023