Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

5.57.78 Konteringsregler pr. november 2022

Denne funktion beskriver udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

004 Berigtigelser

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af gruppering 005.

005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. A-kasserne udbetaler befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering, seks ugers jobrettet uddannelse, virksomhedspraktik eller som ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere. Medfinansiering af befordringsgodtgørelse til modtagere af arbejdsmarkedsydelse registreres ligeledes her.

012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af udgifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., i de første 4 uger med ydelser.

013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af udgifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af udgifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 53. uge med ydelser.

 

Sidst opdateret: 05-07-2023