Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

5.58.81 Konteringsregler pr. november 2022

Denne funktion beskriver udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen.

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen § 6, nr. 11, ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. §§ 75 og 76, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres udgifter til løntilskud til personer i målgruppen § 6, nr. 11, ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager social pension, og som er ansat i en løntilskudsstilling (tidligere skånejob), hvortil staten yder 50 pct. refusion, jf. § 66 og §§ 75 og 76.

Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni 1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil ophør af stillingen, jf. § 114 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne.

013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion

Her registreres alle udgifter til løntilskud til personer i fleksjob på den gamle fleksjobordning (§ 133 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Dvs. løntilskud til personer i fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013.
 Desuden registreres udgifter vedrørende tilskud til lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende på den gamle fleksjobordning (§ 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 190, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres indtægter vedrørende tilbagebetalinger på løntilskud fra gruppering 013.

Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusionsomlægningen registreres indtægter fra tilbagebetaling under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalings-gruppering.

094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) (§ 190, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats)

Her registreres indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob). Indtægterne vedrører betalinger på løntilskud fra gruppering 008.

111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139  i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres fra 1. januar 2013 udgifter til fleksløntilskud til personer med 65 pct. refusion (jf. §§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Dvs. udgifter til fleksløntilskud som vedrører personer visiteret til fleksjob-ordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen).

Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

Udgifter omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen) registreres på gruppering 116.

112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres udgifter til tilskud med 65 pct. refusion til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt fra 1. januar 2013, som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed (jf. § 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Her registreres således udgifter til tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, som vedrører personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen).

Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

Udgifter omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen) registreres på gruppering 117.

113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct., jf. § 123, i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats.

114 Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende ydet med 65 pct. refusion

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 190, stk. 2,  i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 14, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 1606 af 18. december 2018 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne.

116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3

Her registreres udgifter til fleksløntilskud (§§ 123-125, 127 og 139  i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.
Desuden registreres indtægter fra tilbagebetalinger.

Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

Det bemærkes, at udgifter til fleksløntilskud, som ikke er omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, registreres på gruppering 111.

117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3

Her registreres udgifter til fleksløntilskud til selvstændige (§ 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.
Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

Det bemærkes, at udgifter til fleksløntilskud til selvstændige, som ikke er omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, registreres på gruppering 112.

118 Fleksbidrag fra staten

Her registreres indtægter fra fleksbidrag fra staten omfattet af § 7 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger:

003 Berigtigelser

005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (gruppering 008 minus gruppering 094)

007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)

013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 116 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 116 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 116 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 116 med 20 pct. refusion fra den 53. med ydelser.

017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende på grp. 117 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende på grp. 117 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende på grp. 117 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende på grp. 117 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

Sidst opdateret: 05-07-2023