Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Denne funktion beskriver udgifter vedrørende forsørgelse og aktivering af personer der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse til personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter hhv. kapitel 18 og 19 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det omfatter personer, der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, dvs. målgrupperne 7 og 8 i § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, førtidspensionister under 40 år, der er visiteret til ressourceforløb, og førtidspensionister over 40 år, der deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor samlet.

Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbetalingsgruppering.

På funktionen registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse til personer enten i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb efter kapitel 6 a og b i lov om aktiv socialpolitik. Førtidspensionister under 40 år, der visiteres til et ressourceforløb, eller over 40 år der deltager i aktive tilbud, skal dog fortsætte på førtidspension/skånejob, og udgifter til førtidspension/skånejob skal ikke registreres her, selv om de deltager i ressourceforløb/aktive tilbud.

Fra budget 2020 registreres udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, herunder også vedrørende førtidspensionister i ressourceforløb/aktive tilbud efter kapitel 11 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.68.98.

Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres ikke på denne funktion, men på gruppering 095 på funktion 5.57.72.

Fra budget 2020 registreres løntilskud efter 1. januar 2016 på funktion 5.68.94. Løn til personer visiteret til ressource- eller jobafklaringsforløb ansat med løntilskud under kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger m.v. registreres fra budget 2020 på funktion 5.68.95, hvor også løntilskuddet indtægtsføres.

Driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 og mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der deltager i ressource- eller jobafklaringsforløb, registreres på funktion 5.68.90 fra regnskab 2019.

Konteringsregler pr. november 2022

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 05-07-2023