Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.58.83 Ledighedsydelse

Denne funktion beskriver udgifterne til ledighedsydelse.

På funktionen registreres udgifter til ledighedsydelse jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik.

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for ledighedsydelse fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordningen før 01-01-2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til fleksjobordningen i perioden 01-01-2013 til og med 30-06-2014, udelukkende er omfattet af de nye refusionsregler såfremt, de (jf. § 30, stk. 3, i Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne):

  1. bliver ansat i et fleksjob efter 01-07-2014 eller senere
  2. bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01-07-2014 eller senere
  3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed

Udgifter til ledighedsydelse til personer, som er visiteret til fleksjobordningen efter 01-07-2014 eller senere, er omfattet af de nye refusionsregler.

Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

I konteringen af udgifterne til og tilbagebetalingerne af ledighedsydelse er det afgørende, om de afholdte udgifter er omfattet af refusionsomlægningen. I vejledningsteksten under grupperingerne til registrering af ledighedsydelse, fremgår det om grupperingen er til registrering af udgifter omfattet af refusionsreglerne før eller efter refusionsomlægningen.

Driftsudgifter og indtægter ved aktivering efter kapitel 14 og mentorstøtte efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på funktion 5.68.90. Fra budget 2020 registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.68.98.

Konteringsregler pr. november 2022

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 05-07-2023