Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

5.58.83 Konteringsregler pr. november 2022

Denne funktion beskriver udgifterne til ledighedsydelse.

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3

Her registreres udgifter til ledighedsydelse omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse, som ikke er omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, registreres på gruppering 004-008.

004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104 stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik)

Her registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob, når kommunen mister statsrefusionen pga., at personerne har modtaget kontant- og/eller ledighedsydelse i en periode på 18 måneder inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob, jf. § 100, stk. 1, § 104, stk. 1 og § 104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik.

Her registreres således udgifter til ledighedsydelse, som vedrører personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen).

Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik

Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 30 pct. statsrefusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, til personer, der modtager ledighedsydelse og holder ferie, og til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse og som holder ferie, jf. aktivlovens §§ 74 e og 74 h.

Her registreres således udgifter til ledighedsydelse, som vedrører personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen).

Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsrefusion til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse, og som ved efterfølgende ledighed, herunder ved midlertidige afbrydelser af arbejdet, har ret til ledighedsydelse, jf. aktivlovens § 74 f, stk. 1-3.

Her registreres således udgifter til ledighedsydelse som vedrører personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen).

Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

Endvidere registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsrefusion til personer, der er visiteret til et fleksjob, og som venter på et fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 1.

Derudover registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsrefusion til personer, som har ret til ledighedsydelse og bliver ledige efter at have været ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 2. Endvidere registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, som bliver ledige efter at have været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 3. Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er berettiget til ledighedsydelse, og som bliver ledige ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 4.

Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4. Det gælder både udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til personer i visitationsperioden før første fleksjob, til personer, der har været ansat i fleksjob, og til personer, der er overgået fra ledigheds-ydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse.

007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion jf. § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik, under tilbud efter kapitel 14, jf. § 91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Her registreres således udgifter til ledighedsydelse som vedrører personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen).

Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 50 pct. refusion jf. § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik, under tilbud efter kapitel 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Her registreres således udgifter til ledighedsydelse som vedrører personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen).

Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 f)

Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusionsomlægningen registreres indtægter for tilbagebetaling under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

094 Indtægter fra tilbagebetalinger af ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004)

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. gruppering 004 (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2, og § 104 a i lov om aktiv socialpolitik).

095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik

Her registreres indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2. Det drejer sig om tilbagebetalinger vedr. gruppering 005-007.

Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusionsomlægningen registreres indtægter for tilbagebetaling under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger:

001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, minus grp. 91)

002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2 i lov om aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)

003 Berigtigelser

006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser

007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser

008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser

009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser

Sidst opdateret: 05-07-2023