Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.68.93 Jobcentre

Funktion 5.68.93 anvendes ikke fra budget 2011

Orientering om ændringer

Ad 18 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

z) På hovedkonto 6 er henvisningen i konteringsreglerne til funktion 5.68.93 og funktion 5.68.94 fjernet, da disse funktioner tidligere er nedlagt. I stedet henvises til funktion 6.45.53 Jobcentre.

Før december 2015:

På funktion 5.68.93 registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende igangsættelse af initiativer i forbindelse med større virksomhedslukninger, jf. § 43 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Styringsloven).

Funktionen anvendes ikke fra budget 2011, idet der anvendes 5.68.91.019.

Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, herunder udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre.

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger:

002 Initiativer i forbindelse med større virksomhedslukninger, jf. § 43 i Styringsloven

På gruppering 002 registreres jobcentres driftsudgifter i forbindelse udarbejdelse af planer for afskedigede, informations- og vejledningsmøder, individuelle samtaler og udstationering af medarbejdere på indsatskontor på den pågældende virksomhed, som staten kan yde tilskud til. Kravene, til hvornår der foreligger større afskedigelser er i en forsøgsperiode fra 8.april 2009 til 31. december 2009 ændret, og desuden er der i en forsøgsperiode fra 1. marts 2010 til 31. december 2010 indført mulighed for en supplerende indsats til nyledige efter opsigelsesperioden, jf. § 2 og 3 i bekendtgørelse 203 af 4. marts 2010 om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

Endvidere konteres tilskud modtaget fra beskæftigelsesregionen vedrørende ovenstående aktiviteter.

Sidst opdateret: 22-05-2023