Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Orientering om ændringer

Her kan man læse om ændringer for løntilskud

Pr. 13. juli 2020

Ad 10. Ændring af funktion 5.68.91 fra at vedrøre beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige til kun at vedrøre afløb af jobrotation

Som følge af at det særlige beskæftigelsestilskud ophører fra budget 2021, er der ikke grund til, at udgifter til løntilskud til forsikrede ledige og hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede registreres på funktion 5.68.91. Udgifterne skal derfor registreres på funktion 5.68.94, hvor udgifter til løntilskud samles, og funktion 5.68.98, hvor udgifter til hjælpemidler til øvrige målgrupper registreres. I samme omgang flyttes udgifterne til personlig assistance, som også var under det særlige beskæftigelsestilskud, og som kommer under budgetgarantien, til funktion 5.68.98.

Der foretages følgende ændringer på dranst 1:

Oprettes på funktion 5.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre:

 • Gruppering 114 Løntilskud vedrørende forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere
 • Gruppering 115 Løntilskud vedrørende forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere
 • Gruppering 116 Løntilskud vedrørende forsikrede ledige med handicap.

På dranst 2 oprettes følgende grupperinger på funktion 5.68.94:

 • Gruppering 028-039 vedrørende refusion af løntilskud vedrørende forsikrede ledige.

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2021.

Pr. 16. oktober 2019

Ad e Samling af grupperinger til udgifter til løntilskud på funktion 5.68.94

Med henblik på at forenkle registreringen af udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samles de målgruppespecifikke grupperinger på funktion 5.68.94. Der har tidligere været registreret udgifter til pilotjobcentre på funktionen. Funktionen ændrer derfor navn fra ”Pilotjobcentre” til ”Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre”.
Der autoriseres følgende driftsgrupperinger på funktion 5.68.94:

 • 108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.
 • 109 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere
 • 110 Løntilskud under jobafklaringsforløb
 • 111 Løntilskud under ressourceforløb
 • 112 Løntilskud vedr. revalidender
 • 113 Løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap

Der autoriseres følgende grupperinger på funktion 5.68.94 under dranst 2:

 • 004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion
 • 005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion
 • 006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion
 • 007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion
 • 008 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. refusion
 • 009 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. refusion
 • 010 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion
 • 011 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion
 • 012 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion
 • 013 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion
 • 014 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion
 • 015 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion
 • 016 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 80 pct. refusion
 • 017 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 40 pct. refusion
 • 018 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 30 pct. refusion
 • 019 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. refusion
 • 020 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 80 pct. refusion
 • 021 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 40 pct. refusion
 • 022 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 30 pct. refusion
 • 023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion
 • 024 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap med 80 pct. refusion
 • 025 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap med 40 pct. refusion
 • 026 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap med 30 pct. refusion
 • 027 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap med 20 pct. refusion

Følgende driftsgrupperinger lukkes:

 • 5.57.71 gruppering 014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere
 • 5.57.73 gruppering 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.
 • 5.58.80 gruppering 017 Løntilskud vedr. revalidender
 • 5.58.81 gruppering 115 Løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • 5.58.82 gruppering 105 Løntilskud under ressourceforløb
 • 5.58.82 gruppering 106 Løntilskud under jobafklaringsforløb

Følgende grupperinger lukkes på dranst 2:

 • 5.57.71 gruppering 014 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. refusion
 • 5.57.71 gruppering 015 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. refusion
 • 5.57.71 gruppering 016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion
 • 5.57.71 gruppering 017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion
 • 5.57.73 gruppering 017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion
 • 5.57.73 gruppering 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion
 • 5.57.73 gruppering 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion
 • 5.57.73 gruppering 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion
 • 5.58.80 gruppering 022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct.
  refusion
 • 5.58.80 gruppering 023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct.
  refusion
 • 5.58.80 gruppering 024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct.
  refusion
 • 5.58.80 gruppering 025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct.
  refusion
 • 5.58.81 gruppering 009 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 80 pct. refusion
 • 5.58.81 gruppering 010 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 40 pct. refusion
 • 5.58.81 gruppering 011 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 30 pct. refusion
 • 5.58.81 gruppering 012 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 20 pct. refusion
 • 5.58.82 gruppering 012 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 80 pct. refusion
 • 5.58.82 gruppering 013 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 40 pct. refusion
 • 5.58.82 gruppering 014 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 30 pct. refusion
 • 5.58.82 gruppering 015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion
 • 5.58.82 gruppering 016 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion
 • 5.58.82 gruppering 017 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb b med 40 pct. refusion
 • 5.58.82 gruppering 018 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion
 • 5.58.82 gruppering 019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion

Der foretages ikke ændring på dranst 1 på funktion 5.57.79 gruppering 014 Løntilskud vedr. kontantydelse, og tilsvarende er der ikke behov for ændring af refusionsgrupperingerne på dranst 2 gruppering 014-017, da der ikke er tilgang til ordningen på kontantydelse, så der alene skal registreres afløb.

Kommunernes registrering af udgifter til løntilskud til dagpengemodtagere, herunder forsikrede nyuddannede handicappede, fortsætter uændret på funktion 5.68.91. Det skyldes, at disse udgifter er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Kommunernes registrering af udgifter til fleksjob og løntilskud til førtidspensionister
(tidligere skånejob) fortsætter uændret på funktion 5.58.81

For at begrænse omfanget af ændringer forbliver afløbsgrupperinger vedrørende løntilskud før 1. januar 2016 på de funktioner, hvor de er i dag, idet de forventes snart at kunne lukkes.

Der er således ingen ændringer i følgende afløbsgrupperinger:

 • 5.57.71 gruppering 008 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • 5.57.75 gruppering 011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51)
 • 5.57.79 gruppering 010 Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. refusion
 • 5.58.80 gruppering 008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf. § 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2)
 • 5.58.81 gruppering 009 Afløb af løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8, med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63 og 64, stk. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
 • 5.58.82 gruppering 008 Ressourceforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion
 • 5.58.82 gruppering 101 Jobafklaringsforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion

I konteringsreglerne ændres for disse afløbsgrupperinger i henvisningen til funktion 5.68.94, for så vidt angår registrering af løntilskud vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020.

Sidst opdateret: 22-05-2023