Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige mv.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige m.v. med løntilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 66 og 72 og § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Fra budget 2020 registreres også udgifter og indtægter vedrørende de andre ledige ansat med løntilskud i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 66 og 72 og § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Der skal således ske en central registrering af lønudgiften, og ikke længere decentralt på institutionen.

Lønudgifter ved fleksjob og førtidspensionister (tidligere skånejob) registreres ikke her men uændret under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger m.v., hvor de er ansat, og på disse funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet.

Det bemærkes, at løn til personer med løntilskud registreres under art 1.

Konteringsregler pr. november 2022

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 05-07-2023