Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

5.68.95 Konteringsregler pr. november 2022

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige mv.

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 72 og § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.)

Her registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. § 72 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.

På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion 5.68.91, gruppering 109-110 (forsikrede ledige).

Fra budget 2021 er de udgiftsført på funktion 5.68.94 under gruppering 115-116.

004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, samt ydelsesmodtagere og selvforsørgende på integrationsområdet ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72 og integrationsloven § 23c)

Her registreres lønudgifter til personer i målgruppe 2-5 og 12, jf. § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, overgangsydelsesmodtagere der ikke er omfattet af introduktionsprogrammet, og selvforsørgende.

Herudover kommer ydelsesmodtagere og selvforsørgende omfattet af integrationslovens programmer, jf. integrationslovens § 23 c.

På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion 5.68.94 under gruppering 108 (kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende).

Endeligt indtægtsføres løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c fra funktion 5.46.61 under gruppering 011 og funktion 5.46.60 under afløbsgrupperinger 003, 007 og 018.

005 Løn til øvrige personer ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72 og § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.)

Her registreres lønudgifter til øvrige personer ansat i kommuner, dvs. personer i målgruppe nr. 6-8 og nr. 10, jf. § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. revalidender/forrevalidender, sygedagpengemodtagere.

Her registreres også lønudgifter til ikke-forsikrede nyuddannede handicappede ansat i kommuner med løntilskud efter § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

På denne gruppering indtægtsføres løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion 5.68.94 under gruppering 109 (sygedagpengemodtagere), gruppering 110 (jobafklaringsforløb), gruppering 111 (ressourceforløb), gruppering 112 (revalidender) og gruppering 113 (ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap).

020 Tilskud fra EU

Der er endvidere under dranst 2 autoriseret følgende:

003 Berigtigelser

 

Sidst opdateret: 05-07-2023