Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for seniorjob til personer over 55 år

Her kan man læse om ændringer for Seniorjob for personer over 55 år

Pr. 4. juli 2014

Ad 9 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

n) På funktion 5.68.97 er konteringsreglerne konsekvensrettet, således at henvisningen til gruppering 012 på funktion 5.57.75 er korrekt. Ændringen påvirker ikke kapitel 3.

Punkterne 9a) - 17o) har alle virkning for regnskab 2014.

Pr. 10. januar 2012

På funktion 5.68.97 ændres henvisningen til registreringen af udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til personer i seniorjob efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. Udgifterne skal konteres på funktion 5.57.75, gruppering 012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og 100).

Ændringen har virkning for regnskab 2012

Pr. 3. april 2007

Folketinget har vedtaget lov om seniorjob (Lov nr. 1543 af 20. december 2006). Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 110.000 kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson. Kommunen udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i servicejob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. Som følge af lovens vedtagelse autoriseres følgende funktion med tilhørende grupperinger:

5.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

Dranst 1

  • 001 Løn til personer i seniorjob
  • 002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob
     2 Statsrefusion
  • 002 Tilskud til kommunale seniorjobs
  • 003 Berigtigelser vedr. seniorjobs

Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud fra staten efter lov om seniorjob.

Sidst opdateret: 22-05-2023