Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for andre langfristede udlån og tilgodehavender

Her kan man læse om ændringer for andre langfristede udlån og tilgodehavender

Her vises ændringer fra 19. juni 2015 og fremefter.

Pr. 6. juli 2021

Ad 7 Nedlæggelse af grupperinger under funktionerne 8.28.19/9.28.19, 8.32.25/9.32.25 og 8.52.54/9.52.54

Som led i strukturreformen blev der i 2006 indgået delingsaftaler mellem stat, regioner, kommuner og trafikselskaber om fordeling af amternes aktiver, passiver, rettigheder og pligter. I henhold til § 41 i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver, passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med strukturreformen skulle der foretages en økonomisk udligning i form af kontant betaling eller via en betalingsrække fordelt som en 10-årig annuitet. Følgende grupperinger blev i den forbindelse autoriseret i den kommunale kontoplan:

8.32.25/9.32.25:

003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen

004 Udlån til regioner som følge af delingsaftalen

005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen

Pr. 13. juli 2020

Ad 13 Gruppering 006 Udlån til klimainvesteringer under funktion 8.32.25 nedlægges.

Pr. 29. juni 2018

Ad 4 Ændringer af redaktionel karakter

a) Grupperingerne på funktion 8.32.25 konsekvensrettes i kapitel 4 efter ændringer på funktionen som beskrevet i orienteringsskrivelse nr. 46 af 23. maj 2018.

Ændringerne 4a -4f træder i kraft med virkning for regnskab 2018.

Pr. 23. maj 2018

Ad 2 Oprettelse af ny gruppering til midlertidig indefrysning af stigninger i grundskylden

Med lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Lov nr. 278 af 17. april 2018) indføres der en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020, hvorefter der automatisk ydes lån til betaling af alle nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017.

Der oprettes i den forbindelse en ny gruppering på funktion 8.32.25 samt 9.32.25:

  • 8.32.25 gruppering 007 registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020
  • 9.32.25 gruppering 007 registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020

Endvidere omdøbes den eksisterende gruppering 002 på funktion 8.32.25 samt 9.32.25:

  • 8.32.25 gruppering 002 registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.
  • 9.32.25 gruppering 002 registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.

Da der er tale om en indefrysningsordning, skal hele grundskyldsindtægten, inkl. indefrosne beløb, fortsat føres på funktion 7.68.94.

Ændringerne har virkning for regnskab 2018.

Sidst opdateret: 22-05-2023