Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 8.51.52 anden gæld

Her kan man læse om gældende konteringsregler og ændringer for anden gæld

På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. Der er tale om statens andel af beboerindskudslån, statens andel af efterlevelseshjælp ydet som lån samt statens andel af frigørelsesafgift.

Det drejer sig om sygedagpenge og dagpenge vedrørende graviditet, barsel og adoption, danskbonus for selvforsørgede samt godtgørelse i forbindelse med IGU-forløb, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Endvidere drejer det sig om ATP-bidrag og bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne, hvortil staten yder 100 pct. refusion.

Konteringsregler pr. november 2022

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 05-07-2023