Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Handicapområdet

De handicapkompenserende ordninger understøtter, at borgere med en funktionsnedsættelse kan opnå og fastholde beskæftigelse.

Handicapkompenserende ordninger

De handicapkompenserende ordninger kan understøtte, at borgere med handicap opnår og fastholdes i beskæftigelse.

Handicapkompenserende ordninger

Personlig assistance

Personlig assistance er en mulighed for støtte, til personer med funktionsnedsættelse der møder barrierer i forbindelse med job, uddannelse eller deltagelse i tilbud.

Personlig assistance til personer med handicap

Hjælpemidler

Personer med funktionsnedsættelse kan få bevilget hjælpemidler, hvis funktionsnedsættelsen medfører barrierer i forbindelse med et job, uddannelse eller ved deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Hjælpemidler

Fortrinsadgang

Fortrinsadgang for personer med handicap giver mulighed for at komme til jobsamtale ved opslåede stillinger i det offentlige, herunder udstedelse af taxibevillinger, stadepladser mv.

Fortrinsadgang for personer med handicap

Løntilskud til nyuddannede (isbryderordningen)

Nyuddannede med handicap har mulighed for at komme i en særlig form for løntilskud: Isbryderordningen.

Løntilskud til nyuddannede med handicap (isbryderordningen)

Andre ordninger

Andre ordninger kan være relevante for personer med handicap, som fx mentorordningen eller en § 56 aftale.

Andre ordninger til personer med handicap

Nøglepersoner i jobcentrene

En nøgleperson er en medarbejder i jobcenteret, der har en nuanceret viden om de handicapkompenserende ordninger.

Nøglepersoner på handicapområdet i jobcentrene

Tilmeld dig nyhedsbrev

Hvis du er interesseret i mere viden om Specialfunktionen Job & Handicap, så udgiver vi løbende nyheder om beskæftigelsesindsatsen på handicapområdet. Nyhederne kan bl.a. oplyse om ny viden på området, projekter, aktiviteter og arrangementer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kontakt

Specialfunktionen Job & Handicap vejleder om de handicapkompenserende ordninger. Kontakt derfor Specialfunktionen, hvis du har spørgsmål om en af ordningerne.

Specialfunktionen Job & Handicap

Dannebrogsgade 3, 2, 5000 Odense C

Hotline: 33 96 37 37

sjh@star.dk

 

Åbningstider:

  • Mandag kl. 9-12
  • Tirsdag kl. 9-12
  • Torsdag kl. 9-12
Sidst opdateret: 29-03-2021