Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ressourceforløb

Ressourceforløb er et tilbud til personer, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension.

Indsatsen i ressourceforløbet skal være tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe personen på vej mod job eller uddannelse. Det er kommunen, der træffer afgørelse om tildeling af ressourceforløb efter indstilling fra rehabiliteringsteamet.

Personen får én gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som skal hjælpe personen igennem ressourceforløbet. Sagsbehandleren har ansvaret for at varetage personens sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder.

Et ressourceforløb kan højst vare tre år og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov.

Det er kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam, som bl.a. behandler sager om ressourceforløb.

Rehabiliteringsteam

Reglerne om ressourceforløb:

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 19 (LAB) (nyt vindue) 

Bekendtgørelse om ret til samtale med sundhedskoordinator og koordinerende sagsbehandler for personer i ressourceforløb (nyt vindue)

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. (retsinformation.dk)

Skrivelse om ressourceforløb (nyt vindue)

 

Spørgsmål og svar om ressourceforløb i forbindelse med aftale om Bedre Ressourceforløb kan findes nedenfor:

Spørgsmål og svar

Sidst opdateret: 22-06-2022