Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ressourceforløb

Ressourceforløb er et tilbud til personer, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension.

Indsatsen i ressourceforløbet skal være tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe personen på vej mod job eller uddannelse. Det er kommunen, der træffer afgørelse om tildeling af ressourceforløb efter indstilling fra rehabiliteringsteamet.

Rehabiliteringsteam

Personen får én gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som skal hjælpe personen igennem ressourceforløbet. Sagsbehandleren har ansvaret for at varetage personens sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder.

Erfaringer med ressourceforløb hos Cabi (nyt vindue)

Et ressourceforløb kan vare fra ét til fem år og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov.

Sidst opdateret: 19-07-2018