Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Pulje til uddannelse for ledige fra mink/følgeerhverv i perioden fra og med 1. juni 2023 og i resten af 2023

Inden for puljen har ledige, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, ret til tilbud om uddannelse

Inden for puljen har ledige, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, ret til tilbud om uddannelse.

Målgruppen er personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv i hele eller dele af perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021, og som er ledige.

Målgruppen af ledige er: Dagpengemodtagere, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, overgangs­ydelses­modtagere (uden for introduktionsprogrammet), sygedagpengemodtagere og personer i jobafklarings­forløb, som ikke er i et ansættelsesforhold eller driver selvstændig virksomhed, personer i ressourceforløb, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender, førtidspensionister, selvforsørgende ledige samt unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Personen skal på tro og love erklære, at personen har arbejdet i mink/følgeerhvervet i hele eller dele af perioden. Minkavlere eller ejere af en virksomhed inden for et følgeerhverv, der er ledige, men som fortsat har et CVR-nummer for at kunne få udbetalt erstatning fra staten, kan omfattes af målgruppen selvforsørgende ledige, og dermed få ret til tilbud om uddannelse under puljen, hvis de udfylder en tro- og loveerklæring, hvor de også erklære, at der ikke er aktivitet i virksomheden, og hvis betingelserne i loven i øvrigt er opfyldt. Retten til tilbud om uddannelse som selvforsørgende ledig giver ikke ret til forsørgelsesydelse.

Personen har ret til tilbud om alle typer af uddannelse samt ret til tilbud om kompetencevurderinger og jobsøgningskurser. 

For uddannelsestilbud under puljen gælder:

  • Tilbuddet er frivillige for personen. Personen har dermed ikke pligt til at tage imod, påbegynde eller deltage i tilbuddet.
  • Under uddannelsen fritages personen for pligten til at deltage i andre tilbud.
  • Under uddannelsen fritages personen for pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.
  • Personen skal fortsat deltage i kontaktforløbet/opfølgningsforløbet. Jobcentret kan beslutte, at samtaler holdes på anden vis, fx telefonisk.

Tilbud under puljen skal være bevilget senest den 31. december 2022 og skal påbegyndes inden den 1. april 2023.

Lov, bekendtgørelse og yderligere materiale

Orienteringsskrivelse til kommuner, jobcentre og a-kasser om genindførelse af minkpuljen i 2023 (pdf)Tro og loveerklæring om arbejde i minkerhvervet eller følgeerhverv

Tro og loveerklæring for ledige minkavlere og ejere af følgeerhverv med CVR-nummer (Målgruppe: Selvforsørgende ledige)Lov nr. 466 af 20. marts 2021 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje i 2021)Lov nr. 2588 af 28. december 2021 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsmiljø (Forlængelse af retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje til og med 2022 og bemyndigelse til at fastsætte regler om Arbejdstilsynets behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af hjælpeværktøjer m.v.)

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Genindførelse af ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje i 2023) (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv inden for en pulje i 2021, 2022 og 2023, og om administration m.v. af puljen (retsinformation.dk)

Om puljeudmøntningen

spørgsmål og svar

Sidst opdateret: 24-04-2024