Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Jobrotationsordningen

Formålet med jobrotationsordningen er at tilskynde virksomheder til at opkvalificere deres medarbejdere og samtidig give ledige mulighed for at få konkret erhvervserfaring og et netværk på en rigtig arbejdsplads.

I praksis betyder ordningen, at en virksomhed kan sende en medarbejder i videreuddannelse eller opkvalificering i en kortere eller længere periode. I denne periode får en ledig mulighed for at fungere som vikar for medarbejderen. Virksomheden udbetaler sædvanlig løn til den ansatte i hele uddannelsesperioden samt evt. kursusudgifter eller deltagerbetaling. Vikaren skal modtage overenskomstmæssig løn for de timer, som vedkommende er ansat i. Vikariatet kan vare op til 6 måneder. Der kører lige nu et forsøg, hvorefter vikariater igangsat i 2021 og 2022 kan vare op til 9 måneder, jf. bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet, § 2. 

Vikaren skal have været ledig i mindst 6 måneder og være godkendt af jobcenteret. Jobcenteret hjælper desuden også med at finde og opkvalificere vikaren, hvis der skønnes at være et behov for det. Kravet til forudgående ledighed hos vikaren er i 2021 og 2022 sat ned til 3 måneder. Dette gælder for alle jobrotationsvikariater igangsat i 2021 og 2022, jf. bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet, § 2.

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 150, stk. 1, nr. 2, fremgår det, at der ikke kan udbetales jobrotationsydelse, hvis den beskæftigede deltager i en erhvervsuddannelse. Der er dog i perioden 25. november 2019 - 31. december 2022 givet forsøgstilladelse til, at den beskæftigede kan deltage i en erhvervsuddannelse uden grundforløb og praktikforløb (euv1) efter lov om erhvervsuddannelse, samtidig med at arbejdsgiveren har ret til jobrotationsydelse. Det fremgår af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet, § 1. Der kan ikke udbetales jobrotationsydelse til arbejdsgiveren, hvis denne samtidig modtager tilskud til den beskæftigedes løn fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Jobrotationsydelse til virksomheden

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til at få udbetalt jobrotationsydelse af jobcentret, når beskæftigede medarbejdere, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en mellemlang videregående uddannelse, deltager i efteruddannelse, hvis der samtidig ansættes en ledig som vikar for de beskæftigede.

I 2022 er jobrotationsydelsen 193,11 kr. pr. time for både offentlige og private virksomheder. Ydelsen udbetales til arbejdsgiveren for hver time, hvor en beskæftiget er i efteruddannelse, og der samtidig er ansat en vikar, jf. den såkaldte ”time-til-time-relation”.

Vejledning om jobrotation (nyt vindue)

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) (nyt vindue) 

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet (nyt vindue)

Til borgere

Hvis du ønsker mere information og vejledning om jobrotationsordningen, skal du kontakte dit jobcenter.

Sidst opdateret: 22-06-2022